Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

chương trình chia sẽ file Kết quả tìm kiếm (2,604 chương trình)

Các chương trình chia sẽ tệp tin được dùng để download, upload và chia sẽ file với nhiều máy tính và hệ thống mạng khác nhau. Những chương trình này có thể làm việc trên các mạng ngang hàng P2P hoặc Person-to-Person mà một người dùng có thể chia sẽ dữ liệu trên máy tính của họ với người dùng khác. Các chương trình này thường đi kèm với nhiều tùy chọn và tính năng phụ thêm.
Chương trình chia sẽ file
Tixati Tải về
Chương trình chia sẽ file miễn phí
Ares Gold Tải về
Chương trình giúp khôi phục file FAT và NTFS
R-UNDELETE File Recovery Tải về
Chương trình download nhanh chóng
Fast File Download ActiveX Tải về
Chương trình chia sẽ file P2P thân thiện người dùng và hiệu quả
LimeRunner Tải về
Chương trình chia sẽ tập tin
MP3 Torpedo Tải về
Ứng dụng trích xuất hình ảnh, văn bản, video, và audio từ mọi tập tin và thư mục
File Juicer for Mac Tải về
Chia sẻ các tệp tin máy tính thông qua mạng
FreeWish Tải về
Dọn dẹp không gian ổ đĩa bằng cách xóa đi những file cũ hay trùng lập
Duplicate File Finder Tải về
Chương trình tải ngang hàng P2P
LemonWire Tải về
Tải về File Commander, phiên bản 2.0
File Commander Tải về
Tải về BKF File, phiên bản 12.10.01
BKF File
Tải về File Crypt, phiên bản 1.0.2
File Crypt Tải về
Tải về OST File, phiên bản 4.4
OST File Tải về
Tải về File Monster, phiên bản 2.9.91.000
File Monster Tải về
Tải về File Joiner, phiên bản 2.02.5
File Joiner Tải về
Tải về File Deleter, phiên bản 1.0.6.0
File Deleter Tải về
Chuyện file bị lỗi giờ chỉ còn là trong quá khứ.
File Repair Tải về
Chuyển đổi từ tập tin audio từ MP3 cho đến bất kỳ định dạng nào bạn muốn
Switch Sound File Converter for Mac Tải về
Phần mềm tăng tốc chia sẽ file
uTorrent EZ Booster Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Các mục có liên quan