Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

phần mềm tạo bản tin Kết quả tìm kiếm (2,158 chương trình)

Nếu bạn có một kinh doanh riêng hoặc đơn giản bạn muốn chia sẽ thông tin với bạn bè và người thân đều đặn thì hãy dùng các chương If you have a business or simply want a way to spread personal information to family and friends on a regular basis, then these Newsletter Creator Programs can help you. These simple tools can guide you through the process of creating a newsletter and can also work with other publications such as flyers and banners.
Tạo và lưu trữ các bản sao lưu với nhiều tùy chọn khác nhau
fbackup Tải về
Tạo bản sao lưu dự phòng và lưu trữ file và thư mục
Backup Manager Program Tải về
Tạo hoặc chuyển đổi các tài liệu sang định dạng PDF
PageManager Tải về
Phần mềm tạo mã vạch hiệu quả
Barcode Maker Tải về
Phần mềm tạo game máy tính
Quest Creator Tải về
Chuyển từ văn bản sang âm thanh
Balabolka Tải về
Chương trình biên tập văn bản
Microsoft Notepad Tải về
Dịch vụ gửi tin nhắn miễn phí, tạo phim DVD
Free Movie DVD Maker Tải về
Bộ phần mềm các ứng dụng văn phòng và cơ sở dữ liệu chuyên nghiệp
Microsoft Office Tải về
Thư viện sách số giúp theo dõi tất cả đầu sách người dùng
Book Library Tải về
Chương trình thiết kế chuyên nghiệp
QuarkXPress Tải về
Phần mềm chuyên nghiên cứu về DNA
SnapGene Tải về
Tạo các chương trình cài đặt
InstallShield Tải về
Phần mềm dùng cho việc gửi các tin nhắn tức thời qua LAN
Softros LAN Messenger Tải về
Chương trình nén và giải nén tập tin, thư mục
WinRAR Tải về
Phần mềm phả hệ giúp tạo ra các cây gia đình
Family Tree Builder Tải về
Phần mềm bảo mật máy tính giúp mã hóa tài khoản và tài liệu người dùng
KeyGen Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape