Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

photoshop Kết quả tìm kiếm (22 chương trình)

Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Adobe Photoshop Tải về
Chương trình tạo file ảnh cho các nhà biên tập ảnh chuyên nghiệp
Adobe Photoshop Lightroom Tải về
Phần mềm dạy và cung cấp các hướng dẫn trong môi trường Photoshop
As Simple As Photoshop Tải về
Tải về Presto Transfer Photoshop, phiên bản 3.42
Presto Transfer Photoshop Tải về
Tải về Slicksync Photoshop Synchronizer Basic, phiên bản 1.1
Slicksync Photoshop Synchronizer Basic
Tải về Icon Plugin for PhotoShop, phiên bản 2.1
Icon Plugin for PhotoShop Tải về
Tải về MSU Image Restoration Photoshop plugin, phiên bản 1.5
MSU Image Restoration Photoshop plugin Tải về
Tải về Neat Image Plugin for Photoshop for Mac, phiên bản 8.1.2
Neat Image Plugin for Photoshop for Mac Tải về
Khôi phục tệp tin PSD Photoshop mất do hư dữ liệu
Recovery Toolbox for Photoshop Tải về
Khôi phục các file Photoshop bị hỏng hay đứt đoạn
Recovery for Photoshop Tải về
Làm trống dung lượng chiếm dữ của Photoshop
Photoshop Interface Assistant Tải về
Khôi phục các hình ảnh bị mất trong Photoshop
Photoshop PSD Repair Tải về
Phần mềm chỉnh sửa ảnh khá dễ dùng
PhotoScape Tải về
Thêm các tính năng phụ thêm vào Photoshop Elements
Elements+ for PSE 12 Tải về
Plugin giúp chạy hình ảnh trung thực hết sức có thể
Raylectron Tải về
Tạo các hiệu ứng chạm trổ màu sắt hoặc trắng đen lên hình ảnh
Engraver II for Photoshop Tải về
Chương trình thiết kế chuyên nghiệp
QuarkXPress Tải về
Phần mềm mở file ABR mà không dùng tới Photoshop
abrMate Tải về
Phần mềm chỉnh sửa đồ họa
Photo Pos Pro Tải về
1
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Các mục có liên quan