Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

photoshop Kết quả tìm kiếm (33 chương trình)

Khôi phục các hình ảnh bị mất trong Photoshop
Photoshop PSD Repair Tải về
Phần mềm dạy và cung cấp các hướng dẫn trong môi trường Photoshop
As Simple As Photoshop Tải về
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Adobe Photoshop Tải về
Chương trình tạo file ảnh cho các nhà biên tập ảnh chuyên nghiệp
Adobe Photoshop Lightroom Tải về
Tạo các hiệu ứng chạm trổ màu sắt hoặc trắng đen lên hình ảnh
Engraver II for Photoshop Tải về
Phần mềm mở file ABR mà không dùng tới Photoshop
abrMate Tải về
Thêm các tính năng phụ thêm vào Photoshop Elements
Elements+ for PSE 12 Tải về
PhẦN mềm chỉnh sửa phim đa dạng tính năng
Adobe Premiere Elements for Mac Tải về
Công cụ hỗ trợ tính năng mask cho quá trình chỉnh sửa ảnh
Corel KnockOut 2.0 for Mac Tải về
Driver tốt nhất cho dòng máy in Epson
Epson EasyPrint Tải về
Tạo tài liệu phong cách và chuyên nghiệp
Adobe PageMaker Pro 7 Tải về
Chương trình thiết kế chuyên nghiệp
QuarkXPress Tải về
Phần mềm chỉnh sửa đồ họa
Photo Pos Pro Tải về
Phần mềm chỉnh sửa ảnh khá dễ dùng
PhotoScape Tải về
Khôi phục tệp tin PSD Photoshop mất do hư dữ liệu
Recovery Toolbox for Photoshop Tải về
Làm trống dung lượng chiếm dữ của Photoshop
Photoshop Interface Assistant Tải về
Khôi phục các file Photoshop bị hỏng hay đứt đoạn
Recovery for Photoshop Tải về
1
Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Các mục có liên quan