Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Các công cụ & Tiện ích (5,017 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm một tiện ích hoặc công cụ để cải thiện hiệu suất máy tính của bạn? Mục "Các công cụ & Tiện ích" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ bằng tiếng Việt về các công cụ và tiện ích miễn phí và có phí được đề nghị để tải về sẽ cải thiện hiệu suất máy tính của bạn và đa dạng hóa khả năng của nó. Việc lựa chọn bao gồm phần mềm in ấn, nén tập tin, lịch, các tiện ích cho Windows để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Đồng hồ & Bộ hẹn giờ
Tải về Speaking Clock Deluxe, phiên bản 3.62
Speaking Clock Deluxe
Phần mềm tốt nhất trong Lập danh mục
Tải về FastFotoScale, phiên bản 4.05
FastFotoScale Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Kernel for Digital Photo Recovery, phiên bản 4.02
Kernel for Digital Photo Recovery Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm In ấn
Máy in ảo giúp lưu dữ liệu cần in dưới dạng file ảnh
PrintGhost Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Tự động hóa
Tải về GhostMouse, phiên bản 3.2
GhostMouse Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Heidi R. Stealthy (TM), phiên bản 2.1
Heidi R. Stealthy (TM)
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về File Commander, phiên bản 2.0
File Commander Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Lập danh mục
Tải về MyAllMovies, phiên bản 1.8.2
MyAllMovies Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Smart System Informer, phiên bản 2.3
Smart System Informer
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Flash Recovery Toolbox, phiên bản 1.1.17
Flash Recovery Toolbox
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Filookup, phiên bản 1.1
Filookup Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về #1 Smart PDF Creator, phiên bản 13.1
#1 Smart PDF Creator Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Các tiện ích cho Windows
Tải về Hide Window Hotkey, phiên bản 3.1
Hide Window Hotkey
Phần mềm tốt nhất trong Lập danh mục
Tải về NeoPhoto, phiên bản 2.0.1
NeoPhotoTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >