Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Các công cụ Phát triển (3,559 chương trình)

Bạn có muốn tải về một công cụ phát triển duy nhất không? Bạn đang tìm kiếm một công cụ phát triển, nhưng bạn không biết chắc công cụ nào là tốt nhất mà lại phù hợp với nhu cầu của bạn? Mục "Công cụ phát triển" sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp và toàn diện bằng tiếng Việt về các công cụ phát triển miễn phí và có phí để tải về. Một lựa chọn các công cụ phát triển bao gồm một loạt các ngôn ngữ lập trình với chức năng đa dạng. Việc lựa chọn bao gồm phần mềm lập trình cho C++, Java, phần mềm về cơ sở dữ liệu và nhiều phần mềm khác nữa. Chẳng hạn như: Các phần mềm ActiveX, Altova, EditPlus, XML để tải về và nhiều phần mềm khác nữa

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Resource .NET v4, phiên bản 3.0.6229
Resource .NET v4 Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Java
Tải về Easy Java Websites EJW, phiên bản 2.6
Easy Java Websites EJW Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Cliqz Beta for Firefox, phiên bản 0.003807870370370371
Cliqz Beta for Firefox Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Centurion Setup, phiên bản 31.0
Centurion Setup Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về ByteRun Protector for PHP, phiên bản 3.7
ByteRun Protector for PHP Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về CF Project Cleaner, phiên bản 1.0
CF Project Cleaner
Phần mềm tốt nhất trong ActiveX
Tải về Viewer, phiên bản 2.4
Viewer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Java
Tải về 1st JavaScript Editor Lite 2.0, phiên bản 2.0
1st JavaScript Editor Lite 2.0
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Zoom Studio - Home Edition, phiên bản 2.30
Zoom Studio - Home Edition
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Photo Flash Maker Free Version, phiên bản 5.58
Photo Flash Maker Free Version
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về URI Crypter, phiên bản 3.1
URI Crypter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Easy Java Persistence EJP, phiên bản 2.6
Easy Java Persistence EJP Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Simple RSS Studio, phiên bản 1.01
Simple RSS Studio
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Shell Reset, phiên bản 1.2.0.161
Shell Reset Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >