Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Các công cụ Phát triển (3,553 chương trình)

Bạn có muốn tải về một công cụ phát triển duy nhất không? Bạn đang tìm kiếm một công cụ phát triển, nhưng bạn không biết chắc công cụ nào là tốt nhất mà lại phù hợp với nhu cầu của bạn? Mục "Công cụ phát triển" sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp và toàn diện bằng tiếng Việt về các công cụ phát triển miễn phí và có phí để tải về. Một lựa chọn các công cụ phát triển bao gồm một loạt các ngôn ngữ lập trình với chức năng đa dạng. Việc lựa chọn bao gồm phần mềm lập trình cho C++, Java, phần mềm về cơ sở dữ liệu và nhiều phần mềm khác nữa. Chẳng hạn như: Các phần mềm ActiveX, Altova, EditPlus, XML để tải về và nhiều phần mềm khác nữa

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về FaceCell EDK Trial, phiên bản 1.1
FaceCell EDK Trial
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về MojoClassifieds, phiên bản 2.0
MojoClassifieds Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Multiple HTML File Maker, phiên bản 2.3
Multiple HTML File Maker Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về SoftCab Submitter, phiên bản 1.2.3806
SoftCab Submitter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Pixel Pick, phiên bản 1.0
Pixel Pick Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về FLV Encoder Directshow Filter, phiên bản 1.49
FLV Encoder Directshow Filter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phát triển Web
Tải về Instiki, phiên bản 0.17
Instiki Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Quadruple 128 bit Floating Point Library, phiên bản 1.0
Quadruple 128 bit Floating Point Library
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm lập trình
Tải về Addict Spell Check for VCL, phiên bản 4.9
Addict Spell Check for VCL Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về DzSoft Perl Editor, phiên bản 5.8.9.7
DzSoft Perl Editor Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm lập trình
Tải về Turbo-Locator x86, phiên bản 6.01
Turbo-Locator x86 Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về WinI2C-DDC Lite, phiên bản 4.05
WinI2C-DDC Lite Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Phát triển
Tải về Builder's Heaven, phiên bản 2.03
Builder's Heaven
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm lập trình
Tải về Samsung GT-S5603 Wallpaper Creator, phiên bản 1
Samsung GT-S5603 Wallpaper Creator Tải về



Tải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >