Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Công cụ Truyền thông (1,796 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm trò chuyện qua internet hoặc phần mềm văn bản miễn phí? Mục “Công cụ Truyền thông” sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp đầy đủ bằng tiếng Việt về các công cụ truyền thông miễn phí và có phí được đề nghị để tải về. Tất cả các công cụ cần thiết để gửi email, chia sẻ tập tin, quản lý việc trò chuyện, phần mềm webcam, các bộ lọc thư rác như Yahoo Messenger, Webcam, Messenger Plus để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Akeni Secure Instant Messaging - Expert, phiên bản 2.1.117
Akeni Secure Instant Messaging - Expert Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về 123-Web-Messenger-Server-Software, phiên bản 2.5
123-Web-Messenger-Server-Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về NSF PST Conversion, phiên bản 15.8
NSF PST Conversion Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Chia sẻ Tập tin
Tải về Torrent Fake Download Upload Software, phiên bản 1.0
Torrent Fake Download Upload Software
Phần mềm tốt nhất trong Chia sẻ Tập tin
Tải về BitTorrent Acceleration Tool, phiên bản 4.3.0
BitTorrent Acceleration Tool Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về PST Explorer, phiên bản 15.0
PST Explorer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Android Sms Program, phiên bản 6.0.1.4
Android Sms Program Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Bopup Communication Server, phiên bản 4.5.3
Bopup Communication Server Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Invision Power Board Chat Module, phiên bản 2.0
Invision Power Board Chat Module Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Lepide Exchange Manager, phiên bản 16.1
Lepide Exchange Manager Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về OST to PST Utility, phiên bản 15.9
OST to PST Utility Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về FXstyle Mailing List Remover, phiên bản 3.0
FXstyle Mailing List Remover Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về Advanced OPC Data Logger, phiên bản 3.2.0.1209
Advanced OPC Data Logger Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Chat on Website, phiên bản 4.0.1.5
Chat on Website Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >