Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Công cụ Truyền thông (1,806 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm trò chuyện qua internet hoặc phần mềm văn bản miễn phí? Mục “Công cụ Truyền thông” sẽ đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp đầy đủ bằng tiếng Việt về các công cụ truyền thông miễn phí và có phí được đề nghị để tải về. Tất cả các công cụ cần thiết để gửi email, chia sẻ tập tin, quản lý việc trò chuyện, phần mềm webcam, các bộ lọc thư rác như Yahoo Messenger, Webcam, Messenger Plus để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Điện thoại Internet
Tải về SuperVoice Pro, phiên bản 9.0
SuperVoice Pro Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Clyton, phiên bản 17.0
Clyton Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Gammadyne Mailer, phiên bản 52.0
Gammadyne Mailer Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Outlook Password (TSOP), phiên bản 2017.03.16
Outlook Password (TSOP) Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về PST upgrade and Downgrade, phiên bản 8.01
PST upgrade and Downgrade Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về OST to PST Migration, phiên bản 15.9
OST to PST Migration
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về Live2support Live Chat Software, phiên bản 3.1
Live2support Live Chat Software
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Truyền thông
Tải về BVRP Connection Manager Pro, phiên bản 1.0
BVRP Connection Manager Pro Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Tải về 123 Flash Chat Server Software, phiên bản 10.0
123 Flash Chat Server Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về HS Multi-Email Sender, phiên bản 7.2
HS Multi-Email Sender Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Email
Tải về Exchange Mailbox Migration, phiên bản 12.08.01
Exchange Mailbox Migration Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Điện thoại Internet
Tải về CallClerk Caller ID Software, phiên bản 5.8.11
CallClerk Caller ID Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Nhắn tin tức thời
Chương trình chat gửi tin nhắn tức thời
Flashdeli Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Chia sẻ Tập tin
Tải về Azureus EZ Booster, phiên bản 5.1.0
Azureus EZ Booster Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >