Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Hình ảnh & Thiết kế (2,089 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm hoạt hình, phần mềm hình ảnh hoặc phần mềm thiết kế đồ họa? Mục "Hình ảnh & Thiết kế" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ bằng tiếng Việt về các phần mềm thiết kế và hình ảnh miễn phí và có phí. Một sự lựa chọn phần mềm thiết kế và hình ảnh được đề nghị cho người mới bắt đầu và người dùng cao cấp. Việc lựa chọn bao gồm các phần mềm hoạt hình, chụp ảnh màn hình, thiết kế nhà và CAD. Ví dụ về các phần mềm để tải về: Dreamlight, Corel Graphics, Photoshop, Photoscape để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm CAD
Tải về AutoCAD to Excel - TableBuilder, phiên bản 3.7
AutoCAD to Excel - TableBuilder Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về Jpg Animated Slide Show, phiên bản 1.10
Jpg Animated Slide Show Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về Magic Denoiser, phiên bản 1.5
Magic Denoiser Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về Screen Ruler 2D, phiên bản 1.16
Screen Ruler 2D Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm hoạt hình
Tải về Flash Magazine Themes for Cool Ice Style, phiên bản 1.0
Flash Magazine Themes for Cool Ice Style Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về AfmToPfm, phiên bản 1.0
AfmToPfm
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về Crystal Wallpaper, phiên bản 1.1
Crystal Wallpaper Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về Image to PDF Converter, phiên bản 2.2
Image to PDF Converter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm CAD
Tải về DXF Export for Solid Edge, phiên bản 1.0
DXF Export for Solid Edge
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Trình diễn
Tải về Wondershare PPT to iPod, phiên bản 4.7.0
Wondershare PPT to iPod Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về WinX 3GP PDA MP4 Video Converter, phiên bản 3.5.58
WinX 3GP PDA MP4 Video Converter Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Trình diễn
Tải về Easy Video Recorder for Win, phiên bản 1.80.2
Easy Video Recorder for Win Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Chụp ảnh Màn hình
Tải về Duplicate Radar Professional Edition, phiên bản 4.20
Duplicate Radar Professional Edition
Phần mềm tốt nhất trong Thiết kế Đồ họa
Tải về JP2 Metadata Editor, phiên bản 1.1
JP2 Metadata EditorTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >