Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Phần mềm Học tập (1,458 chương trình)

Bạn đang tìm kiếm phần mềm học tập tốt? Bạn đang tìm kiếm một từ điển hay một máy tính miễn phí để tải về? Mục "Phần mềm Học tập" sẽ đưa ra các đánh giá đầy đủ chi tiết bằng tiếng Việt về các phần mềm học tập miễn phí và có phí. Một lựa chọn lớn cho phần mềm giáo dục có thể tải về bao gồm nhiều lĩnh vực như gia phả, toán học, thiên văn học, chiêm tinh học, sức khỏe và thể dục, dịch thuật và ngôn ngữ, cũng như một loạt các máy tính thông thường, máy tính tài chính, máy tính thế chấp để tải về và nhiều phần mềm khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ Giảng dạy
Tải về Melodic ID, phiên bản 5.0
Melodic ID Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về TS School, phiên bản 5.1.132
TS School Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về FlexiMusic Kids Composer, phiên bản DEC2010
FlexiMusic Kids Composer
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Business English Fitness, phiên bản 1.3
Business English Fitness
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Math Function Mania, phiên bản 3.0
Math Function Mania
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ Trình duyệt
Tải về How to Learn French, phiên bản 1.0
How to Learn French Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Unit Conversion Utility - UnitClassic-D, phiên bản 2.7.18
Unit Conversion Utility - UnitClassic-D Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Kool Swimming Pool Tool, phiên bản 1.0
Kool Swimming Pool Tool Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về What The Bible Says About, phiên bản 2.01
What The Bible Says About Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Giáo dục
Tải về Clean the Window!, phiên bản 1.0
Clean the Window! Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Học tập
Ứng dụng giúp sắp xếp ý tưởng và luyện trí não
MindNode Lite for Mac Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về MITCalc - Profiles Calculation, phiên bản 1.20
MITCalc - Profiles Calculation Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về MedCalc Statistical Software, phiên bản 11.5.0
MedCalc Statistical Software Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Phần mềm Toán học
Tải về Unit Conversion Utility - UnitClassic-C, phiên bản 2.6.18
Unit Conversion Utility - UnitClassic-C Tải vềTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >