Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape
Sắp xếp theo
Đánh giá 
  • Đánh giá 
  • Tải về 

Thiết kế máy tính để bàn (2,462 chương trình)

Bạn có muốn nâng cấp máy tính để bàn của bạn? Mục "Thiết kế máy tính để bàn " là một tài nguyên rất lớn về các tiện ích trên màn hình và các widget, và đưa ra các đánh giá chuyên nghiệp đầy đủ bằng tiếng Việt về các phần mềm tùy biến máy tính để bàn được đề nghị miễn phí và có phí để tải về. Tất cả các công cụ và phần mềm cho phép bạn tùy chỉnh máy tính của bạn như bạn muốn. Tất cả các công cụ hàng đầu mới nhất, bao gồm cả các nền tảng cho máy tính cá nhân, các biểu tượng, các trình bảo vệ màn hình, các phông chữ để tải về và nhiều công cụ khác nữa.

  • Cập nhật mới nhất
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ máy tính để bàn
Tải về Sigma Launcher, phiên bản 1.20.20
Sigma Launcher
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về Solar Panels, phiên bản 1.0
Solar Panels Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về Mother Duck, phiên bản 42112
Mother Duck Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Chủ đề
Tải về ALTools Lunar Zodiac Bull Wallpaper, phiên bản 2005
ALTools Lunar Zodiac Bull Wallpaper Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về The Sights of Outer Space, phiên bản 1.00
The Sights of Outer Space
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ máy tính để bàn
Tải về PC Desktop Cleaner. Unclutter it now!, phiên bản 1.0.3
PC Desktop Cleaner. Unclutter it now!
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về Burglar Alarm, phiên bản 5.2.35
Burglar Alarm Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về 10 best diets screensaver, phiên bản 1.0
10 best diets screensaver Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về Events in Wien - Stadtkinder, phiên bản 1.0
Events in Wien - Stadtkinder
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ máy tính để bàn
Tải về SD QuickExec, phiên bản 3.0
SD QuickExec
Phần mềm tốt nhất trong Công cụ máy tính để bàn
Tải về Wallpaper Recycler III, phiên bản 3.5.0
Wallpaper Recycler III
Phần mềm tốt nhất trong Chủ đề
Tải về Mobiano Pocket PC Themes Pack - O2 Blue, phiên bản 1.0
Mobiano Pocket PC Themes Pack - O2 Blue Tải về
Phần mềm tốt nhất trong Chủ đề
Tải về Heart of Jungle - Animated 3D Wallpaper, phiên bản 5.07
Heart of Jungle - Animated 3D Wallpaper
Phần mềm tốt nhất trong Trình bảo vệ màn hình
Tải về AF ScreenSaver, phiên bản 1.0
AF ScreenSaverTải nhiều nhất (12 tháng trước)

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn

Tất cả các phần mềm mới để tải về của chúng tôi:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >