Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.!BT Phần mở rộng tập tin

Tập tin !bt là gì và làm sao mở nó - Incomplete Bittorrent Download File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin !bt không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở !bt trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin !bt bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

!BT dành cho các phần nhỏ của file được tải bằng BitTorrent, một ứng dụng tải chương trình dùng giao thức torrent. Nó được dùng cho tất cả những file đang trong tiến trình download nếu các bạn bấm chọn vào ô "Append .!bt to incomplete files" trong mục Preference của chương trình BitTorrent.

!bt tập tin -phần mềm có thể mở !bt tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem !bt tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới !bt tập tin
BitTorrent 7.10.4.44847
Dịch vụ chia sẽ dữ liệu Torrent phổ biến
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp !bt Logo Windows