Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.!UT Phần mở rộng tập tin

Tập tin !ut là gì và làm sao mở nó - Utorrent Incomplete Download File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin !ut không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở !ut trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin !ut bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập tin hỗ trợ tải từng gói tập tin được chia nhỏ trong chương trình uTorrent BitTorrent dành cho máy khách. Chỉ cần bạn chọn tùy chọn "Dán tập tin '.!ut' vào file chưa hoàn thành" tự động tất cả những tập tin đang trong tiến trình tải về sẽ mang phần mở rộng đuôi .!ut.

Sau khi quá trình tải về kết thúc, phần mở rộng này sẽ được gỡ bỏ. Bất cứ những lượt tải về đang lở dở trong uTorrent có thể bắt đầu lại (resume) nếu tệp đó vẫn còn trên máy chủ hiện có.

!ut tập tin -phần mềm có thể mở !ut tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem !ut tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới !ut tập tin
uTorrent 3.5.4.44846
Torrent có sự tương thích cao
Đánh giá của người dùng