Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.{PB Phần mở rộng tập tin

Tập tin {pb là gì và làm sao mở nó - Corel Wordperfect Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin {pb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở {pb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin {pb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo ra từ WordPerfect, một chương trình xử lý văn bản; bao gồm thông tin tìm kiếm và chỉ mục để tham khảo các tài liệu WordPerfect; được sử dụng bằng chương trình để thực hiện tìm kiếm nhanh qua các văn bản.

{Những tập tin PB có thể gia tăng kích thước qua thời gian khi càng có nhiều văn bản được tạo ra.

{pb tập tin -phần mềm có thể mở {pb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem {pb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới {pb tập tin
  • Corel WordPerfect Office X6