Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.264 Phần mở rộng tập tin

Tập tin 264 là gì và làm sao mở nó - H.264/MPEG-4 Avc Video File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 264 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 264 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 264 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin có phần mở rộng .264 đại diện cho phần mềm trích xuất video như RipBot264 và StaxRip sử dụng một phương pháp tập tin mở rộng để tách các tập tin video tạm thời.


Sử dụng phần mềm này, các tập tin .264 được tạo ra để giải nén dữ liệu video để mã hóa sang các định dạng video khác.

264 tập tin -phần mềm có thể mở 264 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 264 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 264 tập tin
  • StaxRip
  • RipBot264
  • Roxio Toast 11

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp 264 Logo Windows