Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.3DD Phần mở rộng tập tin

Tập tin 3dd là gì và làm sao mở nó - Arcglobe Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 3dd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 3dd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 3dd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin dữ liệu tạo ra từ ArcGlobe, một chương trình ảo hóa sử dụng để xem dữ liệu 3D GIS; lưu trữ một tham khảo đến một cơ sở dữ liệu địa lý, bao gồm nội dung về không gian và kết quả đầu ra được tạo ra bởi phần mềm xử lý địa lý; có thể lưu dữ liệu GIS như là một bộ sưu tập các lớp 3D; sử dụng để lưu và tải các bộ dữ liệu 3D GIS. ArcGlobe đi kèm với gói phần mềm ArcGIS Desktop.

3dd tập tin -phần mềm có thể mở 3dd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 3dd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 3dd tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop