Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.3DM Phần mở rộng tập tin

Tập tin 3dm là gì và làm sao mở nó - Rhino 3D Model File

  • Mục lục tập tin: Tập tin Ảnh 3D
  • Nhà phát triển: Robert McNeel & Associates
Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 3dm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 3dm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 3dm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .3dm có thể tự mở hoặc người dùng có thể mở tập tin bằng cách sử dụng ứng dụng trích dẫn. Nó đã được tạo ứng dụng mô hình 3D của Rhinoceros có thể đáp ứng nhu cầu mô hình của các nhóm lớn hơn.

Phần mềm này là rất tương thích với CAM, soạn thảo, nhu cầu hoạt hình, kỹ thuật, dựng hình và minh hoạ.

3dm tập tin -phần mềm có thể mở 3dm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 3dm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 3dm tập tin
  • McNeel Rhino
  • Autodesk Fusion 360
  • McNeel Rhino OSX
  • IMSI TurboCAD Deluxe v7

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp 3dm Logo Windows