Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.3DS Phần mở rộng tập tin

Tập tin 3ds là gì và làm sao mở nó - 3D Studio Scene File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 3ds không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 3ds trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 3ds bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

3DS là các tập tin định dạng ảnh 3D sử dụng bởi Autodesk 3D Studio. Nó chứa các dữ liệu mạng lưới, hình dạng cổng nhìn, vị trí máy ảnh, thông tin ánh sáng… và cả dữ liệu đối tượng chuyển động. Các tập tin 3DS bao gồm các khối dữ liệu chứa mô tả chiều dài và ID gọi là "đoạn". Các đoạn đó lưu thông tin về khuôn hình, ánh sáng và góc nhìn vốn được biết đến là các yếu tố tạo nên cảnh 3 chiều.

3ds tập tin -phần mềm có thể mở 3ds tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 3ds tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 3ds tập tin
  • IMSI TurboCAD Deluxe v7
  • Cheetah3D
  • Autodesk 3ds Max 2014
  • IMSI TurboCAD Deluxe 20
  • Trimble SketchUp
  • MeshLab
  • MAXON Cinema 4D
  • Electric Rain Swift 3D
  • pmG messiahStudio
  • CADSoftTools ABViewer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp 3ds Logo Windows