Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.8BF Phần mở rộng tập tin

Tập tin 8bf là gì và làm sao mở nó - Filter Factory Image Filter File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 8bf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 8bf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 8bf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Bao gồm các plugin có thể được sử dụng bởi Photoshop hoặc Paint Shop Pro; thêm vào các bộ lọc và chương trình để chỉnh sửa và thay đổi hình ảnh.

8bf tập tin -phần mềm có thể mở 8bf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 8bf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 8bf tập tin
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Đánh giá của người dùng
Adobe Photoshop CC 2018.20.0.1
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp 8bf Logo Windows