Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.8BI Phần mở rộng tập tin

Tập tin 8bi là gì và làm sao mở nó - Adobe Photoshop Plugins Formats File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin 8bi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở 8bi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin 8bi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Thêm những tính năng, như thêm các bộ lọc hoặc hỗ trợ thêm nhiều định dạng, vào Adobe Photoshop; nên được đặc vào thư mục Plug-ins bên trong thư mục ứng dụng Photoshop. Một vài ví dụ của 8bi plugin là ICOFormat.8bi, cho phép Photoshop mở và lưu những tập tin ký hiệu Windows Icon (.ICO), và Camera Raw.8bi, cho phép Photoshop đọc nhiều định dạng tập tin ảnh thô.

8bi tập tin -phần mềm có thể mở 8bi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem 8bi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới 8bi tập tin
Paint Shop Pro 3.12
Chỉnh sửa hình ảnh
Đánh giá của người dùng
Adobe Photoshop CC 2018.20.0.1
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng

Mở 8bi tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Adobe Photoshop Elements 12