Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Bố cục (50 Kiểu tập tin)

Tập tin Bố cục - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Bạn muốn tạo ra các bản tin, tạp chí hoặc sách nhỏ quảng cáo một cách hoàn hảo. Bạn muốn một bố cục định dạng không tỳ vết bao gồm kích thước trang, lề và tổ chức nội dung. Các tập tin dàn trang là giải pháp để tạo ra các tài liệu có chứa cả văn bản lẫn hình ảnh.

Các tập tin dàn trang giúp bạn tạo ra các ấn bản siêu đẳng có thể in ra. Các phần mở rộng tập tin phổ biến cho các tập tin dàn trang là .XPS, .PDF, .PUB và .PMD.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.xps XML Paper Specification File
.bcf Business Card Designer Pro File
.pdf Adobe Portable Document Format
.pfl PDFill Project File
.pub Microsoft Publisher Document File
.zdl Designpro Label Design File
.indd Adobe Indesign Document File
.mdi Microsoft Office Document Imaging File Format
.p65 Adobe Pagemaker Document File
.ppp Serif Pageplus Publication File
.qxd Quarkxpress Document File
.rels Microsoft Open Office XML Relationships File
.bro CreataCard Brochure Project File
.prn Tập tin có thể in được
.rmr Resumemaker File
.zdp Designpro Label Design File
.cdf Computable Document Format
.fp3 FastReport Prepared Report File
.inx Adobe Indesign Interchange File Format
.pmd PageMaker Document File
.sdt Smartdraw Template File
.snp Microsoft Access Report Shapshot File
.sp SignPlot Traffic Sign File
.isd Flexera InstallShield Dialog Box File
.pa Print Artist Project File
.psr Powersoft Report File
.xdw Docuworks Document File
.book FrameMaker Book File
.cst Manga Studio Story File
.dot Word Document Template File
.flb Filemaker Pro Label File
.fm Framemaker Document File
.lab WordPerfect Label Definition File
.mml FrameMaker Maker Markup Language File
.pcl Printer Command Language Document File
.pct Tập tin hình ảnh
.pdp Print Shop Deluxe Document File
.qxp Quarkxpress Project File
.xif ScanSoft Pagis File
.biz Broderbund Business Card File
.cph Corel Print House Printing Project File
.csd Compact Shared Document File
.dtp Page Express Desktop Publishing Document File
.fr3 Fastreport Form File
.npp Art Explosion Publisher Pro Document File
.opd Omnipage Document File
.pdg Ssreader Document File
.pff Formatta Portable Form File
.rsm WinWay Resume Deluxe Resume File
.tp3 Harvard Graphics Dos 3.0 Template File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!