Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Cơ sở dữ liệu (46 Kiểu tập tin)

Tập tin Cơ sở dữ liệu - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Hầu hết mọi người thích kiến tạo và nếu bạn đang lưu trữ dữ liệu, bạn muốn nó được tổ chức để bạn có thể dễ dàng truy cập và chia tách dữ liệu mà bạn muốn. Các tập tin cơ sở dữ liệu cung cấp cho bạn chức năng bạn cần. Người ta có thể sắp đặt dữ liệu của bạn vào các bảng và các trường.

Mỗi mục trong cơ sở dữ liệu được gọi là một bản ghi và cơ sở dữ liệu thường lưu trữ thông tin được tham chiếu bởi các trang web động. Các phần mở rộng phổ biến của tập tin cơ sở dữ liệu là: .DB, .MDB, .ITDB, và .DBF.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.dbf Tập tin cơ sở dữ liệu
.pdb Program Database File
.wdb Microsoft Works Database File
.db Tập tin cơ sở dữ liệu
.edb Exchange Information Store Database File
.mdb Microsoft Access Database File
.bqy Brioquery Database File
.db3 Tập tin cơ sở dữ liệu
.fp5 Filemaker Pro Database File
.fdb Portfolio Catalog File
.fol PFS First Choice Database File
.abs Absolute Database Single-file Database File
.cdb Symbian Phonebook Database File
.dbt Database Text Memo File
.ddl Sql Data Definition Language File
.frm Mysql Database Metadata File
.nsf Lotus Notes Database File
.sql Structured Query Language Data SQL File
.sqlite Sqlite Database File
.dbc Tập tin cơ sở dữ liệu FoxPro
.dsn Database Source Name File
.dta Chain Engineering Database File
.fpt FileMaker Pro Database Memo File
.gdb GPS Database File
.mtw Trados Multiterm Termbase File
.pdx Adobe Acrobat Index File
.rsd RealSQLDatabase File
.tps Clarion TopSpeed Data File
.trc Oracle Sql*net Trace Debug File
.udl Microsoft Data Link File
.adb Alpha Five Database File
.azz Azz Cardfile Information Card File
.dbs SQLBase Database File
.dcx FoxPro Database Index File
.itdb Apple Itunes Database File
.kdc Kaspersky Virus Database File
.ndf SQL Server Secondary Database File
.odb OpenDocument Database File
.ora Oracle Database Parameter Configuration File
.adx Approach Database Index File
.cpd RoboHelp Cache Project Database File
.fr3 Fastreport Form File
.ftw Family Tree Maker File
.gwi Groupwise Link Information File
.his Findinsite Database Definition File
.ndk Lotus Notes Database Design Elements File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!