Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Cấu hình (111 Kiểu tập tin)

Tập tin Cấu hình - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Các tập tin cài đặt đặt cấu hình thiết lập ban đầu cho một số máy tính và các ứng dụng của chúng. Bạn không bao giờ mở các tập tin cài đặt này bởi vì chúng thường được sửa đổi bởi ứng dụng liên quan khi thay đổi quyền ưu tiên của chương trình. Người quản trị hệ thống có thể tạo ra và sửa đổi các tập tin này.

Các tập tin ưu tiên hay các tập tin cấu hình là các tên tương tự cho các tập tin cài đặt. Các phần mở rộng tập tin cấu hình phổ biến là .VMX, .OPS, .INS và .CSF.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.iss Installshield Silent Response File
.m3u Tập tin Playlist các bài hát MP3
.mpl Avchd Playlist File
.psf Photoshop Proof Settings File
.sol Flash Local Shared Object File
.wfc Windows Wireless Network Settings File
.dst Autocad Sheet Set File
.set Settings File
.adr Opera Bookmarks File
.atn Adobe Photoshop Actions Settings File
.cdt CorelDRAW Image Template File
.cfg Tập tin cấu hình
.cva HP Systems Software Manager Information File
.ica Citrix ICA File
.ifo DVD Movie Information File Format
.ini Windows Initialization File
.nth Nokia Series 40 And 60 Theme File
.oem OEM Setup File
.vmx Vmware Configuration File
.wab Tập tin danh bạ địa chỉ Windows
.blob Valve Steam Archive File
.cam Gerber Cam Job File
.cfm Adobe Coldfusion Template File
.ctb Autocad Colour-dependent Plot Style Table File
.fmt FoxPro Format File
.grd Photoshop Gradient File
.iaf Outlook Internet Account File
.inf Tập tin thông tin cài đặt
.mst Windows Installer Transform Script File
.nra Nero Audio-cd Compilation File
.odm Overdrive Media Console Media Control File
.pab Microsoft Outlook Personal Address Book File
.ppd PostScript Printer Description File
.qtp Apple Quicktime Preferences File
.rdf Resource Description Framework Rss Feed File
.sar Sibelius Arrange Style SAR File
.sif Microsoft Windows NT Setup Installation File
.skn Symbian OS Skin File
.spf SlingPlayer Favorites File
.xlb Tập tin thanh công cụ trong Excel
.zap Zero Administration Package File
.cl5 Easy Cd Creator Saved Project File
.clg Windows Catalog File
.cnf MySQL Configuration File
.drm Cubase Drum Map Setup File
.mmp Symbian Project Specification File
.ops Tập tin thiết lập hồ sơ-Profile Microsoft Office
.opt Tập tin tùy chọn
.rcf SonicWALL VPN Configuration File
.rdp Remote Desktop Configuration File
.sed IExpress Self Extraction Directive File
.sfo Cuteftp Search File
.udl Microsoft Data Link File
.xbel Bookmark Exchange Language File
.zpl Zune Playlist File
.arg Autocad Profile Export File
.aux LaTeX Auxiliary File
.cf Sendmail Configuration File
.conf Tập tin cấu hình Unix
.config Tập tin cấu hình
.cpx Oracle ADF Binding Context File
.csf Adobe Color Settings File
.dbb Tập tin thông tin người dùng Skype
.dbg FoxPro Debugger Configuration File
.dcp Adobe DNG Camera Profile
.ddf Diamond Directive File
.dsw Microsoft Visual Studio Workspace File
.fmp Autocad Font Map File
.icc ICC Profile
.icm Windows Image Color Matching File
.id2 Microsoft Live Messenger Avatar File
.idf Inspiredata File
.ins Tập tin thiết lập mạng
.mad Microsoft Access Module Shortcut File
.mbr Zune Smooth Streaming File
.mf Java Manifest File
.mnu AutoCAD Interface Layout File
.msm Windows Installer Merge Module File
.ora Oracle Database Parameter Configuration File
.oss Microsoft Office Saved Search File
.pal Painter Custom Palettes File
.pc3 AutoCAD Plotter Configuration File
.pdfs Adobe Illustrator File
.pip Office Personalized Settings File
.prf Outlook Profile File
.prm Parameter File
.prx Windows Media Profile File
.tsk Pocket PC Skin File
.ui Tập tin giao diện người dùng
.user Visual Studio Project User Options File
.vim Vim Script File
.vlt VLC Media Player Skin File
.wms Windows Media Player Skin File
.wmz Compressed Windows Media Player Skin File
.wsz Winamp Skin Zip File
.arl Aol Organizer File
.chl WinFast PVR2 Channel List File
.ens Endnote Style File
.gid Microsoft Windows Help General Index File
.grp Smartermail Group File
.gxt Grand Theft Auto 2 Game File
.icd Installable Client Driver File
.mcw Monitor Calibration Wizard File
.scf Windows Explorer Shell Command File
.skin ASP.NET Skin File
.smt Samsung Theme File
.snx Pisnoop Workspace File
.trs Rosetta Stone Language Data File
.vmc Windows Virtual Machine Configuration File
.wba Windowblinds Desktop Visual Style File
.xpl X-plane Plug-in File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!