Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Game (93 Kiểu tập tin)

Tập tin Game - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Tất cả mọi người đều thích chơi game trên máy tính. Do bạn là một game thủ khao khát và có khả năng về kỹ thuật, bạn có thể tự hỏi game của bạn được lưu như thế nào. Các tập tin game sẽ làm việc đó.

Các tập tin game cũng bao gồm các game ROMS (bản sao phần mềm của các game được phát triển bởi các hệ thống khác). Các tập tin game có thể được chơi bằng cách sử dụng một phần mềm mô phỏng. Các phần mở rộng tập tin mà bạn có thể tình cờ tìm thấy là .NES (tập tin Nintendo). GAM (game thông thường được lưu lại), .PSX (PlayStation) và .GCF (Steam). Các phần mở rộng khác của tập tin phần nhiều là liên quan đến một game cụ thể.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.bnk Test Drive Unlimited Game Data File
.smc Super Nintendo Game-Console Rom Image File
.nes Nintendo (NES) ROM File
.rep Grand Theft Auto Replay File
.b Grand Theft Auto III Save File
.ct Cheat Engine Cheat Table File
.bk Power Chess Opening Book File
.esp Fallout 3 Plugin File
.gb Game Boy ROM File
.gbc Game Boy Color ROM File
.ips IPIX IPScript File
.mpq Blizzard Entertainment Archive File
.puz Across Lite Crossword Puzzle File
.aud Westwood Studios Audio File
.bar Age Of Empires / Age Of Mythology Game File
.cht SNES Cheat File
.dem Video Game Demo File
.ff Call of Duty 4 Fast File
.gcm Gamecube Image File
.lang Minecraft Language File
.map Quake Engine Map File
.nds Nintendo Ds Game Rom Image File
.pk3 Quake 3 Engine Game Data File
.psv PlayStation 2 Save File
.wad Doom Wad File
.bsa Bethesda Softworks Archive File
.bsb Bioshock Saved Game File
.bsp Quake 2 Map File
.dl Zoo Tycoon 2 Data File
.inv INVedit File
.pbo Packed Bohemia Object File
.pcf Valve Particle System File
.rom N64 Game ROM File
.sav Tập tin game lưu lại
.scn Age of Mythology Scenario File
.txd Renderware Texture Dictionary File
.v64 Nintendo 64 Emulation Rom Image File
.vpk Valve Pak File
.acf Steam Application Cache File
.bgl Flight Simulator Scenery File
.bif BioWare Infinity Engine File
.ctx Valve ICE Encoded Script
.dol Nintendo Gamecube Executable File
.far The Sims Archive File
.frc FS Recorder File
.gcf Steam Client Grid Cache File
.gen Sega Genesis ROM File
.ipg Ipod Game Package File
.iwd Call Of Duty Game Archive File
.per Age of Empires Personality File
.plr rFactor Player File
.pp Pocket Physics Saved Data File
.rez Lithtech Game Engine Resource File
.swd Settlers Ii Map File
.viv Need for Speed Car Data File
.vmf Valve Map File
.vol Video Game Archive File
.wal Quake 2 Texture Image Format
.zst Zsnes Save File
.ztd Zoo Tycoon Game File
.ain Source Engine Compiled AI Nodegraph File
.arp Audition Replay File
.bic Civilization 3 Scenario File
.cdp Trainz Simulator Content Dispatcher Pack File
.cfr Cross Fire Replay File
.cm CLEO Custom Mission File
.crs Stepmania Course File
.eng Chess Engine File
.ess The Elder Scrolls: Olbivion Saved Game File
.fpk Civilization 4 Data File
.fst Crazy Machines 2 Object File
.gam Tập tin game lưu lại
.gba Game Boy Advance ROM File
.gbx Nadeo Game File
.gxt Grand Theft Auto 2 Game File
.ipl GTA Item Placement File
.isr GoMoku Game File
.itr Icy Tower Game File
.love Game Package File
.lvl Game Level File
.nav Id Tech 3 Bot Navigation File
.ovl Rollercoaster Tycoon 3 Sprite File
.pcc Mass Effect Package File
.ps2 PCSX2 Memory Card File
.psx PlayStation Save File
.sfb Sony Playstation 3 Game Disc Description File
.sfc Super Nintendo ROM File
.sm Stepmania Song File
.svs Game Boy Advance Saved State File
.taf Adrift Text Adventure File
.vtf Valve Texture File
.wtd Grand Theft Auto Iv Textures File
.wx Flight Simulator Weather File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!