Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Hệ thống (55 Kiểu tập tin)

Tập tin Hệ thống - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Các hệ điều hành Mac, Windows, và Linux đều có các tập tin hệ thống chẳng hạn như là các thư viện liên kết động. Các ví dụ khác về các tập tin hệ thống bao gồm các biểu tượng, các chủ đề (một tổ hợp các hình nền, màu sắc và âm thanh), và các trình điều khiển thiết bị (một chương trình máy tính điều khiển một thiết bị gắn vào máy tính).

Các kết xuất tập tin của hệ thống cũng được thêm vào thể loại này. Các phần mở rộng tập tin hệ thống phổ biến là .DLL, .CPL, .SYS, và .DRV.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.cpl Tập tin Control Panel trong Microsoft Windows
.drv Tập tin driver của thiết bị trong Windows
.lnk Tập tin đường dẫn tắt Windows
.man Hướng dẫn sử dụng Unix
.sqm Service Quality Monitoring File
.adm Administrative Template File
.ani Animated Cursor File
.cur Windows Cursor File
.ico Tập tin biểu tượng
.sys Tập tin hệ thống Windows
.blf CLFS Base Log File
.dmp Windows Memory Dump File
.mdmp Microsoft Windows Minidump File
.cab Windows Cabinet Compressed Archive File
.clb Com+ Catalog File
.dll Dynamic Link Library File
.msc Microsoft Management Console Control File
.msp Windows Installer Patch File
.nls Microsoft National Language Support File
.ppd PostScript Printer Description File
.sbf Android System File
.scr Windows Screensaver File
.shs Microsoft Windows 95/98 Clipboard File
.sif Microsoft Windows NT Setup Installation File
.spl Windows Print Spool File
.tlb OLE Type Library File
.vxd Microsoft Windows Virtual Device Driver File
.efi Extensible Firmware Interface Firmware File
.etl Microsoft Event Trace Log File
.evt Windows Event Viewer Log File
.fts Microsoft Windows Help Full Text Search
.nt Tập tin khởi chạy Windows NT
.reg Tập tin khóa registry
.vfs Virtual File System Index File
.wer Windows Error Report File
.aos ARCHOS PCtablet Firmware File
.grl Microsoft Windows Update Status File
.icl Icon Library File
.kbd Keyboard Layout Script File
.pdr Windows Port Driver File
.shd Microsoft Windows Shadow Spooler File
.ann Microsoft Windows Help Annotation File
.cat Windows Catalog File
.cnt Help Contents File
.dev Windows Device Driver File
.gid Microsoft Windows Help General Index File
.gwp Greetings Workshop File
.hlp Windows Help File
.htt Microsoft Hypertext Template File
.job Windows Task Scheduler Job File
.lpd Lookout Protocol Driver File
.pck System Center Configuration Manager Package File
.pnf Precompiled INF File
.scf Windows Explorer Shell Command File
.sgn Slax Boot File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!