Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Internet (60 Kiểu tập tin)

Tập tin Internet - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Tất cả mọi người đã từng nhìn thấy và đã nghe nói về tập tin .HTML. Đó là tập tin tạo nên các trang web. Các tập tin kết nối với các trang web và các máy chủ web còn được gọi là các tập tin web và chúng bao gồm cả các trang web tĩnh và động cũng như các ứng dụng web và các tập tin thuộc về trang web.

Các loại tập tin web cũng bao gồm tất cả các tập tin được tạo bởi phần mềm phát triển web. Các phần mở rộng tập tin internet phổ biến là .HTM, .JSON, .PHP, và .ASPX.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.php PHP Source Code File
.xps XML Paper Specification File
.aspx Active Server Page Extended Asp.net Script File
.axd Asp.net Web Handler File
.chm Tập tin giúp đỡ dựa vào các HTML tổng hợp của Microsoft
.do Java Servlet File
.jhtml ATG Dynamo Server Page (Java HTML)
.jnlp Java Web Start File
.json JavaScript Object Notation File
.mht Mime HTML (MHTML) File
.gg Google Desktop Gadget File
.gsp IMail Error Message File
.adr Opera Bookmarks File
.css Tập tin định kiểu theo tầng hay CSS
.mvc MivaScript Compiled File
.pac Proxy Auto-Config File
.url Internet Shortcut
.xul Firefox XML User Interface Language File
._eml Windows Mail Live Email File
.!bt Incomplete Bittorrent Download File
.asp Active Server Page Script Page File
.att Web Form Post Data File
.cer Internet Security Certificate File
.cfm Adobe Coldfusion Template File
.con Concept Application Server Source Code File
.htc HTML Component File
.htm HTML Hypertext Markup Language Web Page File
.html HTML Hypertext Markup Language Web Page File
.js JavaScript File
.jsf Java Script Command File
.jsp Java Server Page File
.mhtml Mime MHTML File
.nzb Newzbin Download Pointer File
.rss Rich Site Summary File
.vbd Microsoft Visual Basic Activex Document File
.web Xara Web Document File
.wsdl Web Services Description Language File
.xfdl XFDL File
.aex Alpha Five Compiled Global Functions File
.pem Privacy Enhanced Mail Security Certificate File
.wrf Webex Recording File
.xbel Bookmark Exchange Language File
.alx ActiveX Layout Control File
.ap Active Page File
.ascx Active Server Pages Web User Control File
.asr ActionScript Remote Document File
.dap Access Data Access Page File
.dml DynaScript File
.dwt Dreamweaver Web Page Template File
.email Outlook Express Email Message File
.mai Microsoft Mail Message File
.phtml PHP Web Page File
.shtml HTML Server Side Include File
.wgt Opera Widget File
.wml Wireless Markup Language Document (wap) File
.xhtml Extensible HTML File
.crl Certificate Revocation List File
.pando Pando Package File
.pfc Aol Personal Filling Cabinet File
.qbo Quickbooks Online Bank Statement File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!