Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Nhà phát triển (152 Kiểu tập tin)

Tập tin Nhà phát triển - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Nếu bạn phát triển phần mềm thì bạn cần biết mọi điều về các tập tin nhà phát triển. Có nhiều điều thú vị bạn có thể làm với các tập tin nhà phát triển. Một trong số những mục đích thường được sử dụng của các tập tin nhà phát triển bao gồm các tập tin dự án lập trình, các tập tin mã nguồn, các thư viện mã, các tập tin tiêu đề, và các tập tin lớp.

Các yếu tố khác trong loại tập tin nhà phát triển này bao gồm các đối tượng và các thành phần đã được biên dịch. Các phần mở rộng tập tin phổ biến là ASPX, .PHTML, .JAVA, và .JSON.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.java Tập tin mã nguồn Java
.aspx Active Server Page Extended Asp.net Script File
.axd Asp.net Web Handler File
.cs Visual C# Source Code File
.do Java Servlet File
.dsb Wondershare DVD Slideshow Builder Project File
.json JavaScript Object Notation File
.lua Lua Script File
.pl Perl Script File
.pod Perl POD File
.res C++ Complied Resource Script File
.s Source Code File
.sb Scratch Project File
.pro Qt Project File
.d D Source Code File
.h C/C++ Header File
.m Objective-C Implementation File
.md Markdown Documentation File
.mm Objective-C++ Source File
.mrc mIRC Script File
.pde Processing Development Environment Source Code
.r Rez Source Code File
.sln Microsoft Visual Studio Solution File
.vdm VDM Specification File
.xsd XML Schema Description File
.xul Firefox XML User Interface Language File
.ips IPIX IPScript File
.isu Installshield Uninstall Script File
.p Pascal Source Code File
.$01 MS-DOS Pipe File
.asc ActionScript Communication File
.aut AutoIt Script File
.bas Basic Source Code File
.c C/C++ Source Code File
.cgi Common Gateway Interface Script File
.class Java Bytecode Class File
.cod Compiled Source Code File
.con Concept Application Server Source Code File
.cpp C++ Main Source Code File Format
.def Module-Definition File
.dtd Tập tin định nghĩa loại tài liệu
.erb Ruby ERB Script File
.ex Euphoria Source Code File
.fla Editable Adobe Flash Movie File
.ftl Freemarker Template File
.groovy Groovy Source Code File
.hpp C++ Header File
.idl Tập tin ngôn ngữ định nghĩa giao diện
.iml Intellij Idea Module File
.inc INClude file (Assembler language or Active Server) File
.jsp Java Server Page File
.ocx Activex Control File
.py Python Script Language Source Code File
.rdf Resource Description Framework Rss Feed File
.sfx Self-extracting Compressed Archive File
.sh Bash Shell Script File
.sql Structured Query Language Data SQL File
.tcl Tcl Script Source Code File
.w Openedge Architect Source Code File
.wsdl Web Services Description Language File
.wsp SharePoint Solution Package File
.xsl XML Stylesheet File
.yaml YAML Document File
.yml YAML Document File
.alb Alpha Five Library File
.cml Chemical Markup Language Document File
.ctl Visual Basic UserControl Object File
.exp Symbols Export File
.jad Java Application Descriptor File
.pom Maven Build File
.pyc Compiled Python Script Source Code File
.rb Ruby Source Code
.sas SAS Program File
.scc SourceSafe Source Code Control File
.swc Flex Components Archive File
.trx Visual Studio Test Results File
.a Static Library File
.ascx Active Server Pages Web User Control File
.asm Assembly Language Source Code File
.au3 Autoit V3 Script File
.bcp Borland C++ Makefile
.cc C++ Language Source Code File
.config Tập tin cấu hình
.dec Declaration File
.f Fortran Source Code File
.frx Visual Basic Binary Form File
.gem RubyGems Package File
.i Visual Studio Intermediate File
.kb Knowledge Pro Program Source File
.kix Kixtart Script File
.l Lex Source File
.lisp Lisp Translators File
.lsp Lisp Program Source Code File
.mcp Codewarrior Project File
.mf Java Manifest File
.mfl Mozilla Firefox Xul Fastload File
.mk Makefile File
.mpr FoxPro Generated Menu Program File
.ncb Visual C++ IntelliSense Database File
.nsi NSIS Script File
.pb Purebasic Source Code File
.pdm VB Project Information File
.ph Perl Header File
.phtml PHP Web Page File
.pri QT Project Include File
.rc Resource Script File
.ru Russian Text Or Localization File
.sbr Visual Studio Source Browser Intermediate File
.src Generally Source Code File
.ssi Adobe Dreamweaver Server Side Include File
.swd Settlers Ii Map File
.t Turing Source Code File
.ui Tập tin giao diện người dùng
.vbp Microsoft Visual Basic Project File
.vbw Visual Basic Workspace File
.vim Vim Script File
.wpw WinDev Mobile Window File
.xaml XAML File
.xslt Xsl Transform File
.y Yacc Source File
.asi Alpha Five Variable File
.bb Blitz Basic Source Code File
.btn AutoPlay Media Studio Button File
.cbp Code::blocks Project File
.cob COBOL Source Code File
.dpr Delphi Project File
.dsp Visual C++ 6 Project File
.for Fortran Source File
.fs Visual F# Source File
.idb Visual Studio Intermediate Debug File
.kpl Kids Programming Language Source Code File
.mer RSView Development Runtime File
.mss Microprocessor Software Specification File
.mv MivaScript File
.pas Pascal Source File
.pdl Perl Data Language File
.plc PL/B Source File
.pyd Python Dynamic Module File
.pyw Python Gui Source Script File
.rbx Ibm Rembo-c Compiled Script File
.rul InstallShield Rules File
.sc Supercollider Source Code File
.ss SilverStripe Source Code File
.sym Symbols File
.tk TK Script File
.tmpl BlueJ Default Template File
.uml UML Data Object Model File
.var Variable Data File
.vc Verge Code File
.vm Velocity Template File
.wdl World Definition Language Script File
.wxs Wix Source File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!