Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin Sách điện tử (78 Kiểu tập tin)

Tập tin Sách điện tử - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Các loại tập tin Sách điện tử (eBook) bao gồm bất kỳ ấn phẩm kỹ thuật số nào của sách, tạp chí, hoặc bất kỳ tài liệu nào khác có thể được đọc bằng Trình đọc sách kỹ thuật số (eReader) như Amazon Kindle hay thậm chí là một máy tính thông thường hoặc điện thoại thông minh.
Các phần mở rộng tập tin eBook phổ biến là .EPUB, .PDF, .MOBI và .AZW.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.cbr Tập tin lưu trữ RAR sách hài
.epub Open Publication Structure eBook File
.mobi Định dạng sách điện tử Mobipocket
.wps Microsoft Works Document File
.chm Tập tin giúp đỡ dựa vào các HTML tổng hợp của Microsoft
.ink Mimio Ink Data File
.odt Odf Text Document File
.pdf Adobe Portable Document Format
.rtf Tập tin tài liệu định dạng Rich Text
.sxw Openoffice.org Writer Document File
.cwk Clarisworks Document File
.lwp Lotus Word Pro Document File
.opf Open Packaging Format File
.pfl PDFill Project File
.indd Adobe Indesign Document File
.ppp Serif Pageplus Publication File
.rels Microsoft Open Office XML Relationships File
.sim SAP Tutor File
.xlr Microsoft Works Spreadsheet Or Chart File
.efx Everex Efax Fax Document File
.gno Genopro Genealogy Document File
.rmr Resumemaker File
.vce Visual Certexam Suite Exam File
.zdp Designpro Label Design File
.aup Audacity Project File
.cdf Computable Document Format
.ftl Freemarker Template File
.inx Adobe Indesign Interchange File Format
.mpls Blu-ray Movie Playlist Information File
.ncd Nero Coverdesigner Image Format File
.odp Openoffice.org Opendocument Presentation File
.sam Ami Pro Document File
.vbd Microsoft Visual Basic Activex Document File
.wri Windows Write Document File
.ceb Apabi eBook File
.grf Dplot Graph File
.mmap Mindmanager Map File
.mswmm Microsoft Windows Movie Maker Project File
.slf Symantec License File
.tmb Timbuktu Pro Connection Document File
.tmd Textmaker Document File
.xdw Docuworks Document File
.dvi Tex Text Document (tex Device Independent File)
.fdr Final Draft Document File
.flb Filemaker Pro Label File
.fm Framemaker Document File
.hht Microsoft Help And Support Center HHT File
.mpx Microsoft Project Export File
.mvb Multimedia Viewer Book File
.nb Mathematica Notebook File
.obd Microsoft Office Binder Document File
.oxt Openoffice.org Extension Help Format
.pdp Print Shop Deluxe Document File
.pre Freelance Presentation File
.shw Corel Presentations Slide Show File
.vbp Microsoft Visual Basic Project File
.wp Wordperfect Document File
.wp5 Wordperfect 5 Document File
.wpf Corel Wordperfect Form File
.abw Abiword Document File
.azw Amazon Kindle eBook File
.cl4 Easy Cd Creator Cd Layout File
.cnt Help Contents File
.dnl Dnaml eBook File
.dtp Page Express Desktop Publishing Document File
.jnt Microsoft Windows Journal Note File
.lic Tập tin bản quyền
.lyx LYX Document File
.mcd Mathcad Document File
.npp Art Explosion Publisher Pro Document File
.opd Omnipage Document File
.or3 Ibm Lotus Organizer 97 File
.pdg Ssreader Document File
.sdm Staroffice Mail File
.sla Scribus Document File
.tp3 Harvard Graphics Dos 3.0 Template File
.tr Tomeraider eBook File
.wsd Wintab602 Document File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!