Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

Tập tin nén & Lưu trữ (60 Kiểu tập tin)

Tập tin nén & Lưu trữ - Kiểu và định dạng phần mở rộng tập tin

Bởi: Phat Pham

Tất cả mọi người cần phải bảo tồn không gian đĩa để lưu giữ được nhiều tập tin trên máy tính của họ. Giải pháp duy nhất là nén các tập tin xuống đến một kích thước nhỏ hơn. Các tập tin nén cho phép bạn làm điều đó. Các định dạng nén lưu trữ cho phép bạn nén tất cả các tập tin như vậy thành một tập tin lưu trữ duy nhất.

Có nhiều loại tập tin nén, chẳng hạn như .ZIP, .RAR, .TAR, .CAB và .ARJ và lý do của nó là do một số các thuật toán nén có thể đã được sử dụng để nén các tập tin.

Phần mở rộng Tên tập tin Thứ hạng
.7z 7-zip Compressed 7z Archive File
.cbr Tập tin lưu trữ RAR sách hài
.gz Gzip Compressed Archive File
.jar Java Archive File
.pit PackIt Compressed Archive File
.rar WinRAR RAR Compressed Archive File
.tar Unix Standard Archive Format, Tape Archive File
.tgz Gzip Tar File
.dl_ Compressed DLL File
.bz2 Bzip2 Compressed File Archive
.cbz Comic Book Zip Archive File
.war Java Web Archive File
.z01 WinZip First Split Zip File
.zip Zipped File
.mpq Blizzard Entertainment Archive File
.cab Windows Cabinet Compressed Archive File
.deb Debian Linux Package File
.isz Ultraiso Compressed Disk Image File
.lzh LHARC Compressed Archive File
.pak PAK (Packed) File
.r00 WinRAR Compressed Archive File
.rpm Red Hat Package Manager File
.sfx Self-extracting Compressed Archive File
.sis Symbian Installation File
.sit Stuffit Expander Archive Format File
.sitx Stuffit Archive File
.vem Virtual Expander Compressed File
.z02 WinZip Second Split Zip File
.zi Renamed Zip File
.zipx Extended Zip File
.par Parchive Index File
.pf Tập tin cá nhân
.pkg Mac OS X Installer Package File
.pup PlayStation 3 Update File
.uha Uharc Compressed Archive File
.zix Winzix Compressed Archive File
.alz ALZip Archive File
.cbt Comic Book TAR File
.gzip Gnu Zipped File
.imz Winimage Compressed File
.ipg Ipod Game Package File
.mar Mozilla Archive File
.msu Microsoft Update Standalone Package File
.pax Pax Archive File
.r30 WinRAR Split Archive Part 30 File
.sea Self-Extracting Archive File
.shr Unix Shell Archive File
.upx Ultimate Packer For Executable File
.xz Xz Utils Compressed Archive File
.z Unix Compressed Archive File
.zoo Zoo Compressed File
.aba Palm Address Book Archive File
.arj Arj Compressed Archive File
.atr Atari 8-bit Disk Image File
.c00 Split Multi-volume Ace Compressed File Archive
.kgb KGB Archiver Compressed Archive File
.pae Powerarchiver Encrypted Archive File
.sfs Squashfs File Archive File
.zl Zlib Compressed File
.ace Winace Compressed Ace Archive File

Bản tin Astro

Nhập vào địa chỉ thư điện tử của bạn
Tôi muốn nghe về những điều mới mẻ và tuyệt vời này
Và cũng muốn nhận được các game miễn phí, các trích đoạn giới thiệu và các đề nghị thú vị khác
Đăng kí
Chúng tôi sẽ tôn trọng sự riêng tư của bạn
Bản tin hàng tháng của chúng tôi sẽ làm bạn hài lòng...
Ồ cũng có thể không, nhưng bạn sẽ khám phá một số chương trình mới tuyệt vời bạn có thể có được và dùng nó để làm những thứ đáng kinh ngạc, và nó luôn giúp bạn cập nhật những điều hấp dẫn nhất. Dễ dàng hủy bỏ đăng ký nó, sao không thử xem!