Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.A Phần mở rộng tập tin

Tập tin a là gì và làm sao mở nó - Static Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin a không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở a trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin a bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Bao gồm một thư viện chức năng và các tiêu đề có thể được tham khảo bởi tập tin gốc C/C++; có thể chỉ bao gồm một vài chức năng hoặc có stheer bao gồm toàn bộ thư viện chức năng, như là bộ máy mô phỏng 3D. Sử dụng các thư viện tĩnh có thể tạo những tập tin chương trình lớn hơn, nhưng cho phép gia tăng thời gian tải so với thư viện động.

a tập tin -phần mềm có thể mở a tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem a tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới a tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở a tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Vi
  • GNU Emacs
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • gVim
  • GNU project C and C++ compiler (GCC)
  • Apple TextEdit
  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacVim
  • Sun Studio C/C++ Compiler

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp a Logo Windows