Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ABK Phần mở rộng tập tin

Tập tin abk là gì và làm sao mở nó - Automatic Backup File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin abk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở abk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin abk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ABK là tập tin sao lưu dự phòng được sử dụng trong rất nhiều chương trình như CorelDRAW, Ability Office Write, và PrintMaster Gold. Nó lưu lại bản sao dự phòng của các dự án hoặc tài liệu đang hoạt động để có thể khôi phục dữ liệu chương trình trong trường hợp có lỗi hoặc xung đột xảy ra.

abk tập tin -phần mềm có thể mở abk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem abk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới abk tập tin
CorelDRAW Graphics Suite 2018 20.1.0.708
Giải pháp thiết kế và đồ họa
Đánh giá của người dùng

Mở abk tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Broderbund PrintMaster 2012 Platinum

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp abk Logo Windows