Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ABM Phần mở rộng tập tin

Tập tin abm là gì và làm sao mở nó - Photo Album File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin abm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở abm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin abm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một tập tin album ảnh kỹ thuật số chứa các tham chiếu (reference) đến hình ảnh. Ngoài ra còn bao gồm cả các hỉnh ảnh thu nhỏ để giới thiệu ngắn về các bức hình trong album.

Nhiều chương trình quản lý ảnh sử dụng file ABM để lưu các cuốn album hình. Tuy nhiên, mổi chương trình lại sử dụng định dạng khác nhau do đó để mở được file đó bạn phải dùng đúng chương trình tạo ra nó.

abm tập tin -phần mềm có thể mở abm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem abm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới abm tập tin
  • ArcSoft PhotoStudio 6
  • Serif PhotoPlus