Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ABR Phần mở rộng tập tin

Tập tin abr là gì và làm sao mở nó - Adobe Photoshop Brush File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin abr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở abr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin abr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin .abr chứa một bộ sưu tập các loại cọ vẽ được dùng trong Adobe Photoshop. Nó bao gồm hình dạng, cấu tạo, chức năng và một số dữ liệu khác của từng loại cọ vẽ. Các loại cọ vẽ trong Photoshop được lưu mặc định theo đường dẫn "Adobe Photoshop/Presets/Brushes". Chúng ta có thể lưu hoặc tải dùng drop-down menu trong bảng cọ vẽ.

abr tập tin -phần mềm có thể mở abr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem abr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới abr tập tin
ACDSee Classic 1.0
Xem, sắp xếp, chuyển đổi và tạo tất cả hình ảnh của mình
Đánh giá của người dùng
Adobe Photoshop CC 2018.20.0.1
Phần mềm chỉnh sửa và cải thiện hình ảnh
Đánh giá của người dùng

Mở abr tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • ABR Viewer
  • ABRView

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp abr Logo Windows