Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ABS Phần mở rộng tập tin

Tập tin abs là gì và làm sao mở nó - Absolute Database Single-file Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin abs không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở abs trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin abs bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ABS là tập tin cơ sở dữ liệu tạo bởi Absolute Database- một database engine dành cho Delphi software development IDE. Nó lưu trữ thông tin theo cơ sở dữ liệu quan hệ, hỗ trợ việc mã hóa và các hoạt động trong bộ nhớ. ABS thường được các nhà phát triển phần mềm sử dụng để lưu trữ thông tin với các ứng dụng của họ. Absolute Database và Borland Database Engine (BDE) thường được người dùng cân nhắc lựa chọn.

abs tập tin -phần mềm có thể mở abs tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem abs tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới abs tập tin
  • ComponentAce Absolute Database

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp abs Logo Windows