Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ACD Phần mở rộng tập tin

Tập tin acd là gì và làm sao mở nó - ACID Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin acd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở acd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin acd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là loại phần mở rộng tên tệp quản lý bởi công ty Microsoft. Nó được áp dụng trên các tập tin liên quan khác như Acid Music File thuộc Sonic Foundry của tập đoàn Sony ở Mỹ và Alan Adventure Language- ngôn ngữ lập trình game. Một số chuẩn phổ biến của ALA (game) là ASCII và Hex-02.

acd tập tin -phần mềm có thể mở acd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem acd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới acd tập tin
  • Sony ACID Pro 7
  • Sony ACID Xpress
  • Sony ACID Music Studio 8

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp acd Logo Windows