Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ACSM Phần mở rộng tập tin

Tập tin acsm là gì và làm sao mở nó - Adobe Content Server Message File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin acsm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở acsm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin acsm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là tập tin được dùng bởi chương trình Adobe Digital Editions đây là một hệ thống đọc và chạy các e-book hay các ấn bản kỹ thuật số khác; chứa thông tin để thực thi và tải về sách điện tử, nhưng hoàn toàn không chứa cuốn sách nào cả; được dùng để cho phép tải về hợp pháp và chạy các e-book trong Digital Editions.

Các tập tin ACSM chỉ có thể mở bởi chương trình Digital Editions.

acsm tập tin -phần mềm có thể mở acsm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem acsm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới acsm tập tin
  • Adobe Digital Editions