Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ADB Phần mở rộng tập tin

Tập tin adb là gì và làm sao mở nó - Alpha Five Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin adb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở adb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin adb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin sử dụng bởi Alpha Five, một IDE cho phép người sử dụng phát triển những ứng dụng Web; bao gồm tên của tất cả các bảng và thư viện thuộc một phần của cơ sỡ dữ liệu; lưu trữ như là một phần của toàn thể cơ sở dữ liệu phát triển cho Alpha Five. Những tập tin ADB có thể được tái sử dụng bởi những chương trình Alpha Five khác. Ghi chú: Vào năm 2013, Alpha Five trở thành Alpha Anywhere.

adb tập tin -phần mềm có thể mở adb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem adb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới adb tập tin
  • Alpha Software Alpha Anywhere