Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ADI Phần mở rộng tập tin

Tập tin adi là gì và làm sao mở nó - Active@ Disk Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin adi không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở adi trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin adi bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Disk image (tập tin ảnh đĩa) được tạo bởi Active@ Disk Image, một chương trình sao lưu dự phòng và khôi phục. Nó có thể chứa bản sao lưu của một ổ cứng và các thiết bị lưu trữ bên ngoài khác. Định dạng này cũng có thể là một phần của các file nén được chia nhỏ ra hoặc là một file sao lưu đầy đủ. ADI có thể được dùng để sao lưu và khôi phục toàn hệ thống hay chỉ một phần nào đó. Các tập .adi chỉ lưu trữ những phần đang sử dụng và nén chúng lại nhằm giảm dung lượng file dự phòng. Active@ Disk Image đặt tên các file chia nhỏ theo cách đánh số thứ tự sau tên file dự phòng. Ví dụ, nếu tập tin "MyBackup" được chia làm 2 file nhỏ, chúng sẽ có tên MyBackup1.adi và MyBackup2.adi.

adi tập tin -phần mềm có thể mở adi tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem adi tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới adi tập tin
  • Active@ Data Recovery Active@ Disk Image