Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ADM Phần mở rộng tập tin

Tập tin adm là gì và làm sao mở nó - Administrative Template File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin adm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở adm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin adm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ADM thực chất là một template đi kèm với Microsoft Group Policies một chương trình miêu tả nơi nào nên đặt các thiết lập thể chế (Policy) trong các registry (khóa) trong Windows cũng như quy định giao diện người dùng sử dụng bởi Admin.

ADM còn cho phép tiện ích truy cập Tầm Admin (The Portfolio Admin-Level Access Utility).

adm tập tin -phần mềm có thể mở adm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem adm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới adm tập tin
  • Microsoft Group Policy Object Editor

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp adm Logo Windows