Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AEX Phần mở rộng tập tin

Tập tin aex là gì và làm sao mở nó - Alpha Five Compiled Global Functions File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin aex không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở aex trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin aex bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .aex dựa trên khóa mã hóa hoặc dữ liệu, có thể được sử dụng hiệu quả trong việc giải mã thông điệp thư điện tử hoặc tập tin gửi với mã hóa.

Nó cho phép người sử dụng xác định và định hướng người nhận tập tin hoặc tin nhắn để xác minh và bảo vệ tập tin tài liệu.

aex tập tin -phần mềm có thể mở aex tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem aex tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới aex tập tin
  • Alpha Software Alpha Anywhere