Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ALB Phần mở rộng tập tin

Tập tin alb là gì và làm sao mở nó - Alpha Five Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin alb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở alb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin alb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Thư viện được sử dụng trong Alpha Five, một IDE cho phép người dùng phát triển ứng dụng web; lưu trữ thông tin dữ liệu từ điển cho một tập tin .adb, bao gồm cài đặt, con trỏ, trình đơn, chức năng quy định người dùng, bitmaps, thanh công cụ, và các định nghĩa nhập dữ liệu.

Các tập tin .alb được lưu như một phần của cơ sở dữ liệu tổng thể của Alpha Five.

alb tập tin -phần mềm có thể mở alb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem alb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới alb tập tin
  • Alpha Software Alpha Anywhere