Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ALBM Phần mở rộng tập tin

Tập tin albm là gì và làm sao mở nó - Photo Album File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin albm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở albm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin albm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

File ALBM được dùng để lưu trữ hình ảnh từ máy ảnh kỹ thuật số. Nó là một kho lưu trữ kỹ thuật số của hình ảnh, gần giống như một cuốn album cho các bức ảnh ở định dạng kỹ thuật số.

Phần mở rộng tập tin này thường được dùng trong các chương trình quản lý và hiệu chỉnh hình ảnh như Quick album và Photo Smart Essential. Ngoài ra, nó cũng nằm trong phần mềm PhotoSmart Photo Printing của công ty Hewlett-Packard.

albm tập tin -phần mềm có thể mở albm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem albm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới albm tập tin
  • Logipole Konvertor
  • HP Photo Printing Software