Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.AOS Phần mở rộng tập tin

Tập tin aos là gì và làm sao mở nó - ARCHOS PCtablet Firmware File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin aos không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở aos trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin aos bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin firmware sử dụng bởi máy tính bảng và netbook; bao gồm cập nhật cho hệ điều hành, những đặc tính mới, những tính năng cải tiến, bản vá lỗi; sử dụng cho cập nhật định kì và bảo mật thiết bị ARCHOS. Để cập nhật firmware cho thiết bị ARCHOS, kéo tập tin cập nhật AOS vào thư mục gốc của thiết bị ARCHOS trên Windows.

aos tập tin -phần mềm có thể mở aos tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem aos tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới aos tập tin
  • Microsoft Windows