Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.API Phần mở rộng tập tin

Tập tin api là gì và làm sao mở nó - Acrobat Plug-in File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin api không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở api trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin api bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những đặc tính thêm vào hoặc hỗ trợ cho những định dạng khác cho Adobe Acrobat.

api tập tin -phần mềm có thể mở api tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem api tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới api tập tin
Adobe Reader DC 2019.008.20081
Phần mềm đọc file PDF chính thức
Đánh giá của người dùng

Mở api tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Adobe Acrobat XI

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp api Logo Windows