Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.APP Phần mở rộng tập tin

Tập tin app là gì và làm sao mở nó - Mac OS X Application File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin app không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở app trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin app bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

APP là một tập tin thực thi chạy trên Mac OS X. Nó tương tự như file .EXE trong Windows. Bạn có thể xem nội dung của file y như là xem một thư mục trong Windows hay Linux.

Tập tin chứa các tài nguyên dùng bởi ứng dụng, các file thực thi, các file danh sách thuộc tính (.PLIST), framework, plugin và nhiều file nữa.

app tập tin -phần mềm có thể mở app tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem app tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới app tập tin
  • Apple OS X

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp app Logo Windows