Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.APR Phần mở rộng tập tin

Tập tin apr là gì và làm sao mở nó - Arcview Project File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin apr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở apr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin apr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Dự án bản đồ được tạo ra từ ArcView, một chương trình GIS (Geographical Information System) để tạo hình ảnh, quản lý, khởi tạo và phân tích dữ liệu địa lý; được lưu trữ như một cơ sở dữ liệu vật thể (Object Database) dưới dạng văn bản chuẩn. Những tập tin APR có thể được chỉnh sửa bằng một chương trình soạn thảo văn bản. Tuy nhiên, một phiên bản sao lưu của tập tin nên được tạo ra trước khi chỉnh sửa nội dung của tập tin. ArcView là một phần của dòng sản phẩm ESRI's ArcGIS Desktop.

apr tập tin -phần mềm có thể mở apr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem apr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới apr tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở apr tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • ESRI ArcGIS Desktop
  • TatukGIS Viewer

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp apr Logo Windows