Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ARF Phần mở rộng tập tin

Tập tin arf là gì và làm sao mở nó - Webex Advanced Recording File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin arf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở arf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin arf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Các tập tin có đuôi .arf là những tập tin được sử dụng bởi phần mềm dành cho các cuộc hợp trực tuyến WebEx. Chúng lưu trữ dữ liệu của các cuộc họp trực tuyến được thực hiện thông qua chương trình WebEx. Các dữ liệu đó bao gồm: hình ảnh cuộc họp, danh sách người tham dự, mục lục, và một số thông tin khác.

Các bạn có thể tải tập tin có đuôi .ARF từ trang web của WebEx. Những đoạn phim được ghi lại cũng có thể đổi sang định dạng .swf của Windows Media Video bằng flash player.

arf tập tin -phần mềm có thể mở arf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem arf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới arf tập tin
  • Cisco WebEx Network Recording Player