Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ARG Phần mở rộng tập tin

Tập tin arg là gì và làm sao mở nó - Autocad Profile Export File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin arg không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở arg trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin arg bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin cấu hình được sử dụng bởi AutoCAD,chương trình tạo bản nháp 2D và 3D CAD; bao gồm thông tin sao lưu người dùng (dữ liệu các lựa chọn ứng dụng) được lưu trong đăng ký hệ thống; có thể được xuất và nhập vào cấu hình chuyển đổi giữa các máy tính; có thể được chuyển giữa các phiên bản của AutoCAD. Những tập tin ARG khác so với .CUI và .CUIX, lưu trữ cấu hình giao diện không gian làm việc của người dùng. Ghi chú: phiên bản LT của AutoCAD không sử dụng cho những tập tin ARG. Chỉ có phiên bản đầy đủ mới có thể được xuất và nhập chúng.

arg tập tin -phần mềm có thể mở arg tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem arg tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới arg tập tin
  • Autodesk AutoCAD 2014