Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ASC Phần mở rộng tập tin

Tập tin asc là gì và làm sao mở nó - ActionScript Communication File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin asc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở asc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin asc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ASC là tệp tập lệnh được viết bằng ActionScript, một ngôn ngữ lập trình dùng để quản lý các ứng dụng trên nền flash. Nó chứa mã chạy bởi phần mềm Flash Media Server. Đây là chương trình dùng cho việc quản lý các sự kiện ứng dụng như tải các ứng dụng Flash, giao tiếp với server khác, truy cập nguồn, và stream (chuyển dữ liệu theo dòng) tập tin đa phương tiện. Các file ASC có lẽ được tạo bởi Adobe Media Encoder (nằm trong Adobe's Creative Suite) hoặc Adobe Flash Media Live Encoder bản miễn phí. Hai phần mềm dùng file đuôi .ASC là Flash Media Streaming Server (dành cho ứng dụng đơn giản) và Flash Media Interactive Server (dành cho ứng dụng yêu cầu nhiều phương thức giao tiếp). Flash Media Server mặc định chạy file main.asc khi khởi động một ứng dụng.

asc tập tin -phần mềm có thể mở asc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem asc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới asc tập tin
  • Adobe Flash Professional CC

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp asc Logo Windows