Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ASCII Phần mở rộng tập tin

Tập tin ascii là gì và làm sao mở nó - Ascii Text Characters File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ascii không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ascii trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ascii bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ASCII là file văn bản thuần túy sử dụng bộ mã hóa ASCII nên có thể mở và chỉnh sửa bằng bất kỳ chương trình soạn thảo văn bản nào. Các file ASCII rất thường sử dụng phần mở rộng .ASC hoặc TXT.

ascii tập tin -phần mềm có thể mở ascii tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ascii tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ascii tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ascii Logo Windows