Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ASD Phần mở rộng tập tin

Tập tin asd là gì và làm sao mở nó - Word AutoSave File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin asd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở asd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin asd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin được tạo bởi trình soạn thảo văn bản Microsoft Word. Nó chứa bản sao ảnh chụp nhanh của một trang word đang mở để có thể tự động sao lưu và khôi phục trong trường hợp xảy ra gián đoạn hoặc xung đột trong chương trình. Phiên bản gần đây của Word lưu các file ASD theo đường dẫn mặc định sau: Windows Vista/7: [user]AppDataRoamingMicrosoftWord Windows XP: [user]Application DataMicrosoftWord. Các phiên bản Word sử dụng file ASD là: Word 2007, Word 2003, Word 2002 bản tiêu chuẩn, Word 2000 bản tiêu chuẩn, Word 97 bản tiêu chuẩn, Word 95 bản tiêu chuẩn, Word 95a và Word 7.

asd tập tin -phần mềm có thể mở asd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem asd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới asd tập tin
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp asd Logo Windows