Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.ASM Phần mở rộng tập tin

Tập tin asm là gì và làm sao mở nó - Assembly Language Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin asm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở asm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin asm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Chương trình được viết bằng hợp ngữ, một chương trình ngôn ngữ bậc thấp có thể được chuyển đổi thành ngôn ngữ máy; có thể được chỉnh sửa bằng trình soạn thảo văn bản và chạy bằng chương trình hợp ngữ, như HLA, MASM, FASM, NASM, or GAS.

asm tập tin -phần mềm có thể mở asm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem asm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới asm tập tin
EditPlus 5.0.733
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở asm tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • GNU Emacs
  • gVim
  • MacVim
  • MacroMates TextMate
  • Vim
  • Pico